OBS!! alle eiere av Staffordshire bull terriere
En ny nevrologisk lidelse er oppdaget hos denne rasen!!
L2-HGA L2 hydroxyglutaric aciduria


I løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagnostisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L-2 HGA. Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet), nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi (ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet. Hunder fra ulike blodlinjer er blitt angrepet og antall hunder som har fått diagnosen har økt. Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker, også svært sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen har en recessiv arvelighet, som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet.
Nylig er det laget en DNA analyse som kan bestemme hvilke hunder som er bærere av genet som er årsaken til L2. Det er tilrådelig at ALLE AVLSDYR burde testes slik at sykdommen kan utryddes. For å ta denne analysen oppfordrer vi alle oppdrettere og bekymrede eiere av hunder som har symptomer på sykdommen til å la en veterinær ta 3 ml blod som sendes inn sammen med et eget skjema (se web adr) til Animal Health Trust i England.
Den totale kostnaden vil være 60 £ per hund + veterinær i Norge.
Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.
Resultatet du får tilbake vil være:
Clear: Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.
Carrier: Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.
Affected: Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere. Dersom du ønsker å laste ned skjemaet kan du besøke denne nettsiden:

http://www.staffordshirebull.no

Utfyllende informasjon om testingen finnes på:
http://www.aht.org.uk/sci_diag_disc_genetic_l2.html

- http://www.eastangliansbtclub.co.uk/health%20issues.html
- http://www.staffords.co.uk/dddt.htm


/HC (Juvenile Hereditary Cataract)::

HC er en progressiv tilstand som betyr at selv om valpen ikke er født med det så vil de utvikle det ved ungdomsstadiet (hovedtyngden av tilfellene vil starte ved 6-8 måneders alder eller senere, kan også forekomme ved tidlig valpestadige) og vil videreutvikles til hunden blir blind. Tilstanden er tosidig, og dette betyr at begge øyer vil bli rammet. HC er ingen ny sykdom på rasen, men har eksistert i over 30 år.
Arvgangen på HC er betinget av at både mor og far er bærere for at valpen skal bli rammet.
Frem til nå har avls anbefalingene vært at både mor og far skal være øyenlyst ved 12-18 måneders alder (erfaringsmessig hvis hunden ikke har HC ved 18 måneders alder så vil den heller ikke utvikle det). Dette har kun sikret at rammede hunder ikke har blitt benyttet, man har ikke kunnet si noe om de har vært bærere eller ikke. Fom 1/1-06 har det nå blitt tilgjengelig en DNA test som stadfester tilstanden på hunden. Dette gjør det nå mulig å sikre at man ikke parer bærer med bærer og dermed avler rammede hunder som blir blinde.
Det er viktig at ALLE AVLSDYR blir testet for dette slik at man kan utrydde sykdommen.
For å ta denne analysen oppfordrer vi alle oppdrettere og bekymrede eiere av hunder som har symptomer på sykdommen til å la en veterinær ta 3 ml blod som sendes inn sammen med et eget skjema (se web adr) til Animal Health Trust i England.
Den totale kostnaden vil være 60 £ per hund + veterinær i Norge . Hvis man sender inn på HC og L2-Hga samtidig vil prisen bli 100 £ per hund + veterinær i Norge.
Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.

Resultatet du får tilbake vil være:
Clear: Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.
Carrier: Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.
Affected: Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

Dersom du ønsker å laste ned skjemaet kan du besøke denne nettsiden:
http://www.staffordshirebull.no
INFO OM HC PÅ ENGELSK

http://www.eastangliansbtclub.co.uk/health%20issues.html

/Demodex::
http://www.staffords.co.uk/sbtvet/demod.htm

/Soft Palate::
http://www.staffords.co.uk/sbtvet/palate.htm

/Patellar Luxation::
http://www.staffords.co.uk/sbtvet/patella.htm
Tilbake / Back