Advarsel og gode råd!

Til alle som ønsker å kjøpe seg en Staffordshire Bull Terrier

De siste par årene har SBT blitt en stadig mer populær rase. Spesielt blant par i etableringsfasen og barnefamilier. Dette er selvfølgelig noe vi er svært glade for, og som bidrar til en positiv utvikling av rasen i samfunnet.
Den økte etterspørselen har dessverre også ført med seg at en del useriøse aktører har kommet på banen. Disse personene utnytter den store etterspørselen til egen fordel, uten i mange tilfeller å tenke på hundenes helse, rasestandard eller oppfølging av valpekjøpere.
Det har også vært en del tilfeller der valpene ikke er registrert i NKK, og heller ikke har blitt tatt blodprøve av. Disse valpene vil da være uten papirer, og derfor regnet som blandingshunder med de konsekvenser dette kan få ovenfor politiet!!

Hva du skal se etter hos en oppdretter:
PRIS
Veiledende pris er kr. 11 000- 13 000

Vi har tilbakemeldinger på varierende valpepriser mellom kr.14 000 - 20 000. Dette er IKKE bra!

KENNELNAVN
At oppdretteren har et NKK-registerert kennelnavn er en fordel, men ikke ett krav.

Kennelnavn er ingen garanti, men kan vitne om at oppdretteren tar ansvaret mer seriøst.

Det finnes også useriøse personer med kennelnavn.

KUNNSKAP
- Oppretteren skal ha grundig kunnskap om rasen og rasespesifikke sykdommer.

- Han/hun skal være villig til å snakke om disse temaene med valpekjøperne sine.

PASS PÅ
Unngå "løp og kjøp" annonser.

Du skal også kunne hilse på foreldredyrene, i det minste tispen. Det kan være en fordel at foreldrene er utstilt, da dette peker på om de er rasetypiske individ.

KRAV
- Valpene skal være midlertidig registrert hos NKK ved 5 ukers alder.

- Valpene skal være microchipet.

- Valpene og foreldredyr skal være tatt blodprøve av, og disse skal være sendt til Norges Veterinærhøgskole. Se kvittering på dette.

Dette MÅ være gjort før valpen blir levert!!

- Helseattest og vaksinasjonsattest skal følge med ved levering.

Fra 1/1 2006 bør alle foreldredyr være øyenlyst/testet for PHPV/HC og L2-HGA.
Disse punktene er ingen garanti for en problemfri hund, men du vet ihvertfall at oppdretteren har brukt mye tid og lagt forholdet til rette med et grundig forarbeide og en intens kjærlighet til rasen som helhet bak hvert enkelt valpekull. Bestreb deg på å få en god dialog med oppdretteren. Oppdretteren skal være interessert i å prate om både positive og negative sider ved rasen. Lykke til i din jakt på ett nytt familiemedlem og.....

...Husk, den som venter på noe godt...
Tilbake / Back